GLAVA SECERA PRIPOVETKA PDF

Cela pripovetka jenešto uprošćena i svedena na malu umetniĉku Glišić je u pripoveci. Glava. šećera. izneo takav jedan vid bogaćenja, koji. Get this from a library! Pripovetke: Prva brazda. Ni oko šta. Šilo za ognjilo. Glava šećera. [Milovan Glišić]. MILOVAN GLIŠIĆ – „GLAVA ŠEĆERA“”Glava šećera“ je pripovetka čija je ra!ja je !o”tav!a i teče pravoli!ij”ki# $retira r%štve!i.

Author: Kazigore Nikoshakar
Country: Ethiopia
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 11 September 2010
Pages: 394
PDF File Size: 5.13 Mb
ePub File Size: 6.90 Mb
ISBN: 729-3-79055-957-6
Downloads: 81631
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akinojinn

U njima nema one uzdrhtale snage, uznemirenosti i plahovitosti kao u pripovjetkama Dipika, Stankovida, Dorovida, Nevesinjskog, Uskokovida, Samardida, Veljka Milidevida i jednog naeg povuenog pisca Vase Kondida, koji je, u poljednje doba, obratio na se optu panju svojim krotkim i smirenim priama, punim srca i topline, koje su tampane u “Srpskom Knjievnom Glasniku”, “Bosanskoj Vili”, “Brankovu kolu”, i u podliscima “Otadbine”. Njegov rad je obilan i mnogostruk, i Glii je bio jedan od naih najplodnijih i najvrednijih knjievnih radnika.

Dva cvancika Beograd, i Podvala Beograd, Search WorldCat Find items in libraries near you. Od zarade na glavi edera kapetan pripvetka podigao kafanu u kojoj se ovaj pri;ovetka vodi. Za vreme ratova Kratka pripovetka ilo za ognjilo, u kojoj se govori kako su se dva prevarena seljaka Tiosav i Vitomir osvetili ir-Trpku tako to su mu prodali njegovo vlastito dobro, moe se uzeti kao najizrazitiji primer podvale shvaene kao socijalna odmazda.

On je jednu upravo bio kupio za sebe, ali, eto, moe im je prodati, pa de on drugu kupiti. On ih upozorava da kapetan ne prima nikakav “mito”, ali mu mogu pokloniti neto za decu, kao na primer, glavu edera. Gliiev rad na realistikoj pripoveci je pionirski u srpskoj knjievnosti, bez obzira na to to se ba u vreme njegovih najboljih radova tampa Vasa Repekt Jakova Ignjatovia, to je Stjepan Mitrov Ljubia sve plodniji sa svojim sonim i ivopisnim pripovedanjima. Tako je i bilo.

Reviews User-contributed reviews Add a review and share your thoughts with other readers. Pitanjima pokazuje da nema pojma o osnovnim stvarima koji seljaku slue u svakodnevnom poslu, pa ga Radan meri “od pete do perina”.

glava secera milovan glisic film

Kod njega ima vie od politike satire, ima zdravog i vedrog humora, srdane ale, i on ostaje jedan od najprijatnijih pisaca srpskih. Zato nije ni udo, to je svoju knjievnu karijeru poeo gglava zanimljivih, mahom istinitih, anegdota iz seoskog ivota. U njima otkrivamo jedan osoben tip anegdote, karakteristian za Gliiev zaviaj, podvalu. U njoj je drama ekonomskog propadanja sela, kojoj Glii posveuje skoro itavo svoje delo, dovedena do krajnje zaotrenosti i prikazana potpunije i s vie karakteristinih pojedinosti nego u drugim pripovetkama.

  MANUAL FACTUSOL 2012 PDF

Kao student bio je pripadnik pokreta Svetozara Markovia. Please create a new list with a new name; move some items to a new or existing list; or delete some items.

Gogolj se novom narataju naroito dopadao kao satiriar, kao pisac Revizora, kao pisac koji iba pokvarenu birokratiju i lenjo, glupo i nekorisno seosko pripoveetka. Seoski intelektualci, uitelji i popovi spadaju takoe u Gliiev knjievni krug. Kao pisac Milovan Glii razvio se pod dvostrukim uticajem: A pored toga kod Svetozara Markovia je nauio ceniti socijalni ivot i patrijarhalni moral seoskih zadruga.

Doli su mu gosti sve po izboru.

glava secera milovan glisic film

U njegovim delima on je nalazio osobine koje su i njemu samom bile bliske: Glii ima mali broj pripovedaka sa kritikim realistikim stavom. Gsdinekada je gkava Svetozar Markovi, prekretnica je u njegovoj borbi.

U pripoveci Roga odmazda ima ne samo socijalno nego i erotsko znaenje. Zanimljivo je da se Gliid slui simbolinim sredstvima za predoavanje karaktera junaka. Ovu tenju za uproavanjem, koja je vezana glavaa zdravu, bistru pamet sirovog oveka, prenosio je u knjievne radove, a isto tako i u prevode.

Jovan Dereti Iz Istorije knjievnosti[postavljeno U svojoj pomenutoj studiji utvrdio je g. U izboru teme za svoje pripovetke Glii se oslanja na anegdotu, zato kod njega nema sloenih epskih celina, sloenih siea i razvijene kompozicije.

I kao pisac i kao ovek Glii je bio neobina pojava u knjievnom ivotu Beograda u poslednjim decenijama prolog i poetkom ovog veka. Kao da je sve zavreno, kapetan prodaje Uzlovidu Radanov vinograd, jer njega, videlo se to iz epizode o glavi edera, interesuju samo dukati. Ova slava, po onome kako tee gozba, to se razgovara i ta priprema, jeste jedna vrsta dade jo ivoj rtvi” V.

Njegov je jezik bogat, rijei probrane, dikcija laka, tena i neusiljena, bez traene kitnjavosti, onaka kakva je u jednog ovjeka iz naroda sa trezvenom umjerenodu i zdravim razumom. U socijalnoj i politikoj borbi sedamdesetih godina on je kod Srba bio ono to je edrin bio kod Rusa ezdesetih godina.

  HPJ R21 PDF

Anime Fans Castle – Freakylinks

U Valjevu pripovetkw svrio osnovnu kolu, a gimnaziju u Biogradu i nakon toga se je upisao u filozofsko-istorijski odsjek u Velikoj koli. Tu je i nekoliko uitelja koji su doli da uveliaju Uzlovidevo slavlje: Na tehnikom fakultetu Velike kole u Beogradu proveo je dve godine, odatle preao na filozofski fakultet, gde je ostao, ne svrivi ga, do Meutim, nije tu zamisao doveo do kraja.

Kao pripoveda Glii se najvie odlikovao u socijalnoj, humoristikoj i satirinoj pripoveci. Prvi njegov, aki rad, jedan prevod sa nemakog, izaao je u kratkovenom akom listu Zori. Thanks for telling us about the problem. Pripao je omladinskom kruoku koji je u privatnom ivotu davao obrazac tipa “novog oveka” u duhu borbe Svetozara Markovia.

Njegove humoristike prie lie umnogome na prie o Eri i o osi. Radnja u pripovetkama ostaje neprodubljena, sa povrinskim opisima sredine i odnosa. Mnoge pripovetke, a meu njima i one najbolje, mogle bi da nose naslov podvala, jer se i u njima pripoveda o tome kako je neko nekome podvalio.

Szabolcs Boros Gyevi rated it liked it Dec 09, To je jedan od onih intelektualaca koji se prihvatio pomodnog zanimanja da prouava narodni ivot, iako, svojim poreklom i ivotom, nije imao prilike da blie upozna narodni ivot. Njegovi opisi prirode su turi, nemaju ari poezije ni slikarske boje. Glva je od tuberkulrze i umro na leenju u Glvaa, On je to inio pasionirano, sa fetiizmom, elei da se kroz takve spone to vre vee za zaviaj, razlikujui se od onih intelektualaca koji su hteli da se podraavanjem ivota seljaka priblie narodu.

Kritian, a ne sentimentalan, satiriar i humorist, a nepsiholog, Glii je teke prilike na selu prikazivao slikajui nosioce zla: Najzanimljivija obrada tog motiva data je u pripoveci Zloslutan broj.